ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ-Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
13/06/2018

Παρακαλώ για την επιστροφή των βιβλίων που έχω δανείσει!

Αναμένω: 

 

- La Révolution Française (P. Kropotkin)

- Les Maximes (Montesquieu)

- The Post-national Constellation (J. Habermas)

 

Και όποιο άλλο, ή στη Γραμματεία (ώρες Γραμματείας), ή απ' ευθείας σε μένα την προσεχή Δευτέρα, 18/06, ώρα 12μ στο γραφείο μου (Ασκληπιός, 1ος όροφος), ευχαριστώ!

 

Ν. Παπαδημητρίου

Μέσω Γραμματείας