ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Διάστημα ισχύος: 
Τετ, 13/06/2018 - 08:30

Επισυνάπτεται η διαπιστωτική πράξη κοσμήτορα για τους εκπροσώπους των τμημάτων στην Κοσμητεία.

Μέσω Γραμματείας