ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Ημερομηνίες ισχύος: 
Τετάρτη, Ιούνιος 13, 2018 - 08:30
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Επισυνάπτεται η διαπιστωτική πράξη κοσμήτορα για τους εκπροσώπους των τμημάτων στην Κοσμητεία.

Μέσω Γραμματείας