ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: "ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ" ΚΑΙ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ"

Ημερομηνίες ισχύος: 
Δευτέρα, Ιούνιος 11, 2018 - 11:00 to Τρίτη, Ιούλιος 31, 2018 - 11:00
Αφορά ειδίκευση/εις: 
Κείμενο ανακοίνωσης: 
Οι φοιτητές που παρακολούθησαν τα μαθήματα των σεμιναρίων "Ηθικής των Επαγγελμάτων" και "Εφαρμογές Αστικού Δικαίου: Δικαιοπραξίες" παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία, προκειμένου να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση.