ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι (κ.Φ.Καρλάφτη-Μουρατίδη)

Διάστημα ισχύος: 
08/06/2018

Οσοι φοιτητές δικαιούνται (εισαγωγή στο Τμήμα έως και το 2011) 

και επιθυμούν να εξετασθούν στο καταργηθέν μάθημα Δίκαιο Ι, να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα κα Φ.Καρλάφτη.

Η Διδάσκουσα

Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη

Μέσω Γραμματείας.