"ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"

Ημερομηνίες ισχύος: 
Παρασκευή, Ιούνιος 8, 2018 - 09:15
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Διευκρινίζουμε ότι επι πτυχίω φοιτητές είναι μόνο αυτοί οι οποίου έχουν συμπληρώσει τα 4 (τέσσερα) χρόνια φοίτησης στο Τμήμα.

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος.