"ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"

Διάστημα ισχύος: 
08/06/2018

Διευκρινίζουμε ότι επι πτυχίω φοιτητές είναι μόνο αυτοί οι οποίου έχουν συμπληρώσει τα 4 (τέσσερα) χρόνια φοίτησης στο Τμήμα.

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος.