"Εξεταστική Ιουνίου - Μαθήματα κ. Κεραμίδα για επί πτυχίω φοιτητές"

Διάστημα ισχύος: 
04/06/2018 to 22/06/2018

Οι επί πτυχίω φοιτητές που έχουν δηλώσει/διδαχθεί τα μαθήματα του κ. Κεραμίδα και επιθυμούν να εξετασθούν κατά την τρέχουσα εξεταστική καλούνται να στείλουν σχετική δήλωση συμμετοχής στο email (gmail) του διδάσκοντα όπου θα αναγράφονται Ον/μο, Α.Μ. φοιτητή και τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Σ.Γ.Κ.

Mέσω Γραμματείας