ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – προθεσμίες παράδοσης εργασιών κ. Νικολάου

Διάστημα ισχύος: 
22/05/2018 to 30/06/2018
Προθεσμία για την παράδοση των εργασιών για όλα τα μαθήματα του κ. Νικολάου είναι 11.00 π.μ., τελευταία ημέρα της εξεταστικής περιόδου.