Αναβολή μαθημάτων κ. B. Λέτσιου

Διάστημα ισχύος: 
22/05/2018 to 24/05/2018
Τα μαθήματα του κ. Λέτσιου, την Πέμπτη 24 Μαΐου, αναβάλλονται λόγω συμμετοχής του σε επιστημονικό συνέδριο.