Εξέταση του μαθήματος ''Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση '' (Υποχρεωτικό Η ' εξαμήνου) για τις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2018

Ημερομηνίες ισχύος: 
Τρίτη, Μάιος 22, 2018 - 09:45 to Κυριακή, Σεπτέμβριος 30, 2018 - 23:45
Αφορά ειδίκευση/εις: 
Κείμενο ανακοίνωσης: 
Επισυνάπτονται αρχεία Ανακοίνωσης, σχετικά με την εξέταση του μαθήματος ''Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση '' (Υποχρεωτικό Η ' εξαμήνου) για τις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2018.
Συνημμένα αρχεία: