Συμπληρωματικά μαθήματα κας Τσίγκου

Διάστημα ισχύος: 
16/05/2018

Την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018, θα γίνουν συμπληρωματικά μαθήματα της κας Τσίγκου ως εξής:

1. "Ανάλυση κειμένου και Μετάφραση - γαλλικά" : 4-6μμ, αίθουσα Ι3 (καλούνται οι φοιτητές να προετοιμάσουν το κείμενο που έχει αναρτηθεί στο e-class)

2. "Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση ΙΙ": 6-8μμ, αίθουσα Α3.

Η διδάσκουσα

Μ. Τσίγκου

Μέσω γραμματείας