ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΑΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΙ (εξάμηνο στ')

Διάστημα ισχύος: 
15/05/2018

Για το μάθημα του κ. Γ. Λαζαράτου "Αισθητική Φιλοσοφία & Διασημειωτική Μετάφραση ΙΙ", του στ' εξαμήνου, η ύλη των εξετάσεων (από το σύγγραμμα που ήδη διανέμεται δωρεάν), είναι η εξής:

Γιάννης Λαζαράτος, Τέχνη και πολυσημία. "Συζητώντας με τον L. Nanni, Αθήνα, Παπαζήσης, 2004, τα κεφάλαια:

"ΙΙ.4 Για τη Αισθητική", σελ. 47-52

"1.1 Ο κριτικός ορθολογισμός του A. Banfi", σελ. 63-97

"1.4 Karl Popper: Διαψευσιμότητα και anticipatio mentis", σελ. 145-169

Ο διδάσκων

I.Λαζαράτος

Μέσω Γραμματείας