ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. Μ.Πολίτη

Διάστημα ισχύος: 
Τρί, 15/05/2018 - 08:45

Ανακοινώνεται ότι αναβάλλονται τα σημερινά μαθήματα του κ.Μ.Πολίτη για λόγους ασθενείας.

Ο Διδάσκων

Μ. Πολιτης

Μέσω Γραμματείας