ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. Μ.Πολίτη

Ημερομηνίες ισχύος: 
Τρίτη, Μάιος 15, 2018 - 08:45
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Ανακοινώνεται ότι αναβάλλονται τα σημερινά μαθήματα του κ.Μ.Πολίτη για λόγους ασθενείας.

Ο Διδάσκων

Μ. Πολιτης

Μέσω Γραμματείας