Διαλέξεις καθηγήτριας κ. Magdalena Bartlomiejcyk, University of Silesia, Poland

Ημερομηνίες ισχύος: 
Κυριακή, Απρίλιος 15, 2018 - 19:15
Κείμενο ανακοίνωσης: 

<p>Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για τις&nbsp;Διαλέξεις καθηγήτριας κ. Magdalena Bartlomiejcyk, University of Silesia, Poland.</p>

<p>O.I. Seel</p>

<p>Μέσω Γραμματείας</p>

<p>&nbsp;</p>