Μαθήματα εβδομάδας 16 - 20 Απριλίου - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
15/04/2018

Κείμενα Τέχνης και Πολιτισμού (ΠΜΣ), Τρίτη 17/04, 18.00 - 20.00, κτίριο "Ιπποκράτης", αίθουσα Ι4 (Α' όροφος)

Πώς συντάσσεται ένα κείμενο (περί) Τέχνης; Η έκθεση " František Kupka, pionnier de l'abstraction " στο Παρίσι (Grand Palais, 21/03-30/07 2018). Παρουσίαση εργασιών.

Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ, Τετάρτη 18/04, 11.00 - 13.00, αίθουσα Ι4

Littérature contaimporaine-littérature d'aujourd'hui. Παρουσίαση εργασιών - συνέχεια (στα γαλλικά, παράκληση για φορητό Η/Υ, σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο Η/Υ της αίθουσας).

Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ, Πέμπτη 19/04, 11.00 - 13.00, αίθουσα Ι3

Le monde du cinéma, de la Nouvelle Vague au cinéma d'aujourd'hui. L'Amour à 20 ans, Baisers volés, L'Amour en fuite... Intouchables. Παρουσίαση εργασιών (στα γαλλικά).

Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ, Πέμπτη 19/04, 19.00 - 21.00, αίθουσα Ι3

"Περί της Ποιητικής Σοφίας". Υπάρχει "ηθική" και "ανήθικη" λογοτεχνία; Ο Βίκο, οι "Ελευθεριάζοντες" και η "ανατρεπτική" Τέχνη. Παρουσίαση εργασιών.

Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΙΙ, Παρασκευή 20/04, 18.00 - 20.00, αίθουσα Ι3

Οι Αντιμοντέρνοι: από τον Joseph de Maistre στον F. Nietzsche, στον Roland Barthes, στον Milan Kundera, μέσα από τα κείμενά τους. Παρουσίαση εργασιών.

Το περιεχόμενο των διαλέξεων όλων των γνωστικών αντικειμένων-μαθημάτων του διδάσκοντος, τα θέματα προς ανάπτυξη, οι πηγές και η βιβλιογραφία, βρίσκονται ήδη αναρτημένα στο e-Class. Η διαμόρφωση του περιεχομένου των διαλέξεων και των θεμάτων, σύμφωνα με τα ερωτήματα που προκύπτουν, γίνεται με την ενεργό συμμετοχή των διδασκομένων.

Υπενθυμίζεται πως η φυσική παρουσία και η συμμετοχή (εργασίες-παρουσιάσεις και τελική εργασία) είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων και την κατάθεση βαθμού.

Ν. Παπαδημητρίου

Mέσω Γραμματείας