ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΞΓΜΔ

Διάστημα ισχύος: 
02/04/2018

Η Γραμματεία του Τμήματος σας εύχεται καλό Πάσχα.
Θα είμαστε πάλι στη διάθεσή σας την Δευτέρα 16 Απριλίου.