ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CHS – CCS FELLOWSHIPS 2018, HARVARD UNIVERSITY’S CENTER FOR HELLENIC STUDIES

Διάστημα ισχύος: 
29/03/2018 to 31/07/2018

Στις 8 Φεβρουαρίου 2018, ξεκίνησε η αξιολόγηση των υποψηφίων από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή του προγράμματος. Αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης, η Επιτροπή κάλεσε σε συνέντευξη τους επικρατέστερους υποψηφίους, από τους οποίους επιλέχθηκαν οι εξής:
-Χρήστος Τσιρώνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Θεωρίας, Τμήμα Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
-Γιώργος Κοτζόγλου, Επίκουρος Καθηγητής Γλωσσολογίας, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στο πλαίσιο της ερευνητικής υποτροφίας, η οποία χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, οι δύο υπότροφοι θα παρακολουθήσουν τον Ιούλιο, επί μία εβδομάδα, το Harvard Summer Program in Greece και θα φέρουν τον τίτλο του Harvard University Center for Hellenic Studies Fellow in Comparative Cultural Studies. Επίσης θα έχουν πλήρη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές των βιβλιοθηκών του Harvard επί ένα έτος.

Ιωάννης Πετρόπουλος