ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ & ΩΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ"

Διάστημα ισχύος: 
13/03/2018 to 03/06/2018

Το μάθημα "Γερμανική Λογοτεχνία ΙΙ", με διδάσκοντα τον κ. H. Schlumm, θα γίνεται (αντί Τρίτης 9.00 – 11.00) κάθε Τετάρτη και ώρα 11.00 – 13.00.