ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. Δ. ΦΙΛΙΑ

Διάστημα ισχύος: 
12/03/2018 to 14/03/2018

Λόγω συμμετοχής του στην Επιτροπή Ερευνών, και στη συνέχεια, στη Συνέλευση Τμήματος, αναβάλλονται όλα τα μαθήματα της πρωινής ζώνης του κου Δ. Φίλια της Τετάρτης 14 Μαρτίου 2018.

Ο διδάσκων

Δ. Φίλιας
Καθηγητής