ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ κ. SEEL (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διάστημα ισχύος: 
12/03/2018 to 03/06/2018

Ο κ. Seel θα δέχεται φοιτητές κάθε Τετάρτη, 17.00-18.00, στο γραφείο του (κτήριο Ιπποκράτης).

Ο Διδάσκων
Olaf Immanuel Seel

Μέσω Γραμματείας