Μαθήματα εβδομάδας 12 - 16 Μαρτίου - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
10/03/2018

Κείμενα Τέχνης και Πολιτισμού (ΠΜΣ), Τρίτη 13/03, 18.00 - 20.00, κτίριο "Ιπποκράτης", αίθουσα Ι4 (Α' όροφος)

Το κείμενο ως εικόνα, ως μουσικό έργο (παρτιτούρα-εκτέλεση) και η κριτική (του). Παρουσίαση εργασιών.

Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ, Τετάρτη 14/03, 11.00 - 13.00, αίθουσα Ι4

Maître Zacharius ou l'Horloger qui avait perdu son âme. Le Temps retrouvé  (de Jules Verne à Marcel Proust...) ?
Παρουσίαση εργασιών (στα γαλλικά, παράκληση για φορητό Η/Υ).

Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ (Πέμπτη 15 Μαρτίου, 11.00 - 13.00, αίθουσα Ι3)

Le Conservatoire de Paris (CNSMD), la Cité de la Musique et les avant-gardes musicales : L'IRCAM et le Centre Pombidou, cathédrales de la Modernité.
Παρουσίαση εργασιών (στα γαλλικά).
Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ (Πέμπτη 15 Μαρτίου, 19.00 - 21.00, αίθουσα Ι3)

Μπαχ, Μπετόβεν και Μάλερ. Από την μουσική των λέξεων στις λέξεις της μουσικής. Ο Συνθέτης ως λογοτέχνης και ως φιλόσοφος. Παρτιτούρα και Μετάφραση.
Παρουσίαση εργασιών.
 
Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΙΙ (Παρασκευή 16 Μαρτίου, 18.00 - 20.00, αίθουσα Ι3)

Νεωτερικότητα, παγκοσμιοποίηση και οικουμενικότητα. Ειναι δυνατή η "εξαγωγή" της Δημοκρατίας;
Al Queda and What it Means to be Modern: ένα μετανεωτερικό, πολιτικό κείμενο (John Gray).
Παρουσίαση εργασιών.

Το περιεχόμενο των διαλέξεων όλων των γνωστικών αντικειμένων-μαθημάτων του διδάσκοντος, τα θέματα προς ανάπτυξη, οι πηγές και η βιβλιογραφία, βρίσκονται ήδη αναρτημένα στο e-Class. Η διαμόρφωση του περιεχομένου των διαλέξεων και των θεμάτων, σύμφωνα με τα ερωτήματα που προκύπτουν, γίνεται με την ενεργό συμμετοχή των διδασκομένων.

Υπενθυμίζεται πως η φυσική παρουσία και η συμμετοχή (εργασίες-παρουσιάσεις και τελική εργασία) είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων και την κατάθεση βαθμού.

Ν. Παπαδημητρίου
Μέσω Γραμματείας