ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΠΕΛΙΕ

Διάστημα ισχύος: 
09/03/2018 to 15/03/2018

Την Πέμπτη 15 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί ερευνητικό σεμινάριο του Tμήματός μας, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, στην αίθουσα Gisèle Vivier (στον πρώτο όροφο). Το σεμινάριο θα διαρκέσει από τις 10:00 έως τις 18:00 και απευθύνεται σε φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μάστερ LLCER (έρευνα / μετάφραση) και στο διδακτορικό.
Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση, στα γαλλικά:

Mesdames, Messieurs
Veuillez trouver ci-dessous des informations concernant les deux prochains séminaires et la journée d'études, organisés par le département d'études néo-helléniques. Nous précisons que ces rencontres sont obligatoires pour les étudiants qui résident en Grèce.
Nous soulignons par ailleurs que les présentations orales seront évaluées. Les notes seront reportées aux codes W211GM9 (pour le M1) et W423GM9 (pour le M2).
Voici le programme détaillé de ces trois rencontres :
1) le jeudi 15 mars, à l'Institut français de Grèce (rue Sina -Athènes, salle Gisèle Vivier), de 10h à 17h.
Ce séminaire s'adresse aux étudiants inscrits en Master LLCER et en Doctorat d'études néo-helléniques.
- de 10h à 13h : auditions des doctorants
- de 14h à 17h : auditions des étudiants inscrits en Master.
Chaque étudiant présentera pendant 10' l'avancée de son travail (corpus, problématique, méthode d'analyse, découvertes).

2) le mardi 12 juin, à l'Institut français de Grèce (rue Sina -Athènes, salle Gisèle Vivier), de 10h à 18h.
Ce séminaire s'adresse aussi aux étudiants inscrits en Master LLCER et en Doctorat d'études néo-helléniques.
- De 10h à 13h : auditions des doctorants et des étudiants inscrits en Master 2.
Chaque étudiant présentera pendant 10' l'avancée de son travail (corpus, problématique, méthode d'analyse, découvertes).
- De 14h à 18h : soutenances des étudiants inscrits en Master 1.
Veuillez noter qu'en Master 1, toutes les soutenances doivent avoir lieu en juin. En revanche, les étudiants inscrits en Master 2 ont la possibilité de soutenir leur mémoire de fin d'études en septembre.

Merci de nous envoyer votre travail en deux exemplaires, au moins dix jours avant la soutenance, à l'adresse suivante :
Université Paul-Valéry
Route de Mende
34199 Montpellier cedex 5
Département de grec moderne
Mme Hatzidaki

3)le mercredi 13 juin à l'Institut français de Grèce (rue Sina -Athènes, salle Gisèle Vivier), de 10h à 14h.
Cette journée d'études s'adresse aux étudiants qui préparent une thèse de doctorat (avec ou sans co-tutelle). Dans le cadre de la formation doctorale obligatoire, nous rappelons aux doctorants d'apporter le document qui doit être signé afin de valider ces formations hors catalogue.

Au plaisir de vous revoir tous.

Cordialement
Elisa Hatzidaki
Département d'études néo-helléniques
Université Paul-Valéry Montpellier