Ανακοίνωση κ. Κελάνδρια (Κοινωνιολογία της Μετάφρασης)

Διάστημα ισχύος: 
08/03/2018 to 14/03/2018

Ανακοίνωση κ. Κελάνδρια (Κοινωνιολογία της Μετάφρασης)
Το συμπληρωματικό μάθημα για την "Κοινωνιολογία της Μετάφρασης" θα γίνει την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.00-13.00 στην Αίθουσα Ι3.
Μην λάβετε υπόψη σας την προηγούμενη σχετική ανακοίνωση διότι την Τετάρτη 14 Μαρτίου το Τμήμα έχει εκδήλωση με την ΠΕΕΜΠΙΠ και θα ειναι χρήσιμο να την παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές.
ο Διδάσκων
Π. Κελάνδριας
Μέσω Γραμματείας