"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ LOCALIZATION PROJECTS MANAGERS"

Ημερομηνίες ισχύος: 
Τετάρτη, Μάρτιος 7, 2018 - 15:15
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Next level Globalization GmbH is looking for a few talented LOCALIZATION PROJECT MANAGERS who would like to join their in-house team in Thessaloniki, Greece.

For more details, about the roles please visit the job posts:

§ Localization Project Manager:
http://www.nlgworldwide.com/jobs/LPM-0203

§ Localization Project Manager (German speaking):
http://www.nlgworldwide.com/jobs/LPMG-0203