ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. Μ. Τσίγκου

Διάστημα ισχύος: 
13/02/2018

Τα μαθήματα της κας Τσίγκου θα ξεκινήσουν την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 λόγω απουσίας της με άδεια για βραχύχρονη διδασκαλία στο εξωτερικό. Τα μαθήματα των δύο πρώτων εβδομάδων του εξαμήνου θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Μαρία Τσίγκου
Μέσω Γραμματείας