ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. Νικολάου

Διάστημα ισχύος: 
10/02/2018

Tα μαθήματα του κ. Νικολάου θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 19-25/2. Μια πρώτη συνάντηση για το μάθημα Λογοτεχνική Μετάφραση ΙΙ (ΣΤ') θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/2, αιθ. Ι6, 10-11.30. Οι ενδιαφερόμενοι για το σεμινάριο δημιουργικής γραφής δηλώνουν πρόθεση συμμετοχής με ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάσκοντα (literarytranslation.ionian@gmail.com) έως το μεσημέρι της Τετάρτης, 14/2.
Π.Νικολάου
Μεσω Γραμματείας