Ανακοίνωση οριστικής αίτησης υποτροφίας Erasmus 2018-19

Ημερομηνίες ισχύος: 
Παρασκευή, Φεβρουάριος 9, 2018 - 12:30
Αφορά ειδίκευση/εις: 
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι οι προθεσμίες υποβολής της οριστικής αίτησης-δήλωσης στο Τ.Δ.Δ.Σ. / Γραφείο Erasmus έχουν ως ακολούθως:
- Έως 02.3.2018 για το χειμερινό εξάμηνο
- ΄Εως 29.6.2018 για το εαρινό εξάμηνο

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ