Εναρξη μαθημάτων - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
09/02/2018

Τα μαθήματα του διδάσκοντος ξεκινούν κανονικά, την εβδομάδα 12 - 16, σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Πέμπτη, 15/02, ώρες 11.00 - 13.00, αίθουσα Ι3: Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ

Πέμπτη, 15/02, ώρες 19.00 - 21.00, αίθουσα Ι3: Εισαγωγή στη δυτική λογοτεχνία ΙΙ

Παρασκευή, 16/02, ώρες 11.00 - 13.00, αίθουσα Ι3: Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ

Παρασκευή, 16/02, ώρες 18.00 - 20.00, αίθουσα Ι3: Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΙΙ

Το περιεχόμενο των διαλέξεων και των θεμάτων προς ανάπτυξη θα αναρτηθεί στο e-Class, καθώς και στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων του Τμήματος.

Ν. Παπαδημητρίου
Μέσω Γραμματείας