ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2017-2018

Διάστημα ισχύος: 
Παρ, 12/01/2018 - 15:45 to Παρ, 19/01/2018 - 23:15

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας ότι σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων υπ'αριθμ πρωτ.: 5156/Ζ1/12ης-01-2018, παρατείνεται εκ νέου η έως και σήμερα προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχονχειμ/νό εξάμ έως και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018. Η νέα καταληκτικη ημερομηνία για τη διανομή συγγραμμάτων είναι η Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Συνημμένα αρχεία: