ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ)

Ημερομηνίες ισχύος: 
Τρίτη, Ιανουάριος 9, 2018 - 15:15 to Πέμπτη, Ιανουάριος 11, 2018 - 23:00
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Πέραν των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα μαθημάτων την τρέχουσα
εβδομάδα θα διεξαχθούν συμπληρωματικά μαθήματα ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ III EL-EN
Τετάρτη 18-20 (Ι3)

ΤΕΧΝ. ΜΤΦΡ. EN-EL-ΕΝ Ι
Τετάρτη 16-18 (2.43 ΤΑΒ)
Πέμπτη 10-12 (2.43 ΤΑΒ)
Πέμπτη 12-14 (2.43 ΤΑΒ) "

Σ.Γ.Κ.
Mέσω Γραμματείας