ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 8 - 12/01/2018 - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
Δευ, 08/01/2018 - 11:00

Στα μαθήματα της εβδομάδας 8 - 12/01 θα παρουσιαστούν εργασίες, ατομικές ή ομαδικές (δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τέσσερεις, ανά γνωστικό αντικείμενο-μάθημα και τα 8-10'). Τα μαθήματα αυτά θα είναι τα τελευταία του χειμερινού εξαμήνου (ο διδάσκων θα μεταβεί σε Λονδίνο και Παρίσι, από 18/01 έως 29/01, για εκπαιδευτικά θέματα).

1. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι, Πέμπτη 11/01, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3

2. Γαλλική Λογοτεχνία Ι, Πέμπτη 11/01, 18.00-20.00, αίθουσα Ι3

3. Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι, Παρασκευή 12/01, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3

4. Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία Ι, Παρασκευή 12/01, 18.00-20.00, αίθουσα Ι3

Εξεταστική Ιανουαρίου 2018: υπενθυμίζεται πως δεν διενεργούνται εξετάσεις για τα μαθήματα του διδάσκοντος, τα οποία είναι συμμετοχικά (η συμμετοχή κατοχυρώνει την επάρκεια). Η βαθμολογία κατατίθεται μετά την συμπλήρωση των παρουσιάσεων των προφορικών εργασιών και της τελικής (αλλά όχι "απαλλακτικής") γραπτής εργασίας σε ακαδημαϊκά πρότυπα (δομή, επιστημονική υποστήριξη-βιβλιογραφία) μιας από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν, μαζί με την αξιολόγηση του μαθήματος και του διδάσκοντος (και, φυσικά, της συμμετοχής των διδασκομένων). Η κατάθεση των εργασιών θα γίνει σε ημερομηνία, εντός της εξεταστικής, που θα γνωστοποιηθεί προσεχώς. Η κατάθεση αντικαθιστά την εξέταση, είναι επομένως απαραίτητη η φυσική παρουσία αυτών που θα καταθέσουν τα παραπάνω.

Για ερωτήσεις-απορίες, όπως επίσης και για επιστημονική βοήθεια στις παρουσιάσεις των εργασιών, παρακαλώ να απευθύνεστε στον διδάσκοντα (μαίηλ, προσωπική επαφή, κντ: 6944352318).

Παρακαλώ για την επιστροφή των βιβλίων, DVD και CD που εδάνεισα, τα οποία μου είναι απαραίτητα για την προετοιμασία του επομένου εξαμήνου.
Εύχομαι μια καλή και δημιουργική χρονιά σε όλες και σε όλους!

Ν. Παπαδημητρίου
Μέσω Γραμματείας