ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. Νικολάου, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Διάστημα ισχύος: 
Δευ, 08/01/2018 - 11:00

Τα μαθήματα του κ. Νικολάου κατά την εβδομάδα 15 ως 19/1/2018 θα πραγματοποιηθούν ως εξής

Δευτέρα --- (Ζ' εξ.) όπως στο πρόγραμμα / Τρίτη --- (Ε' εξ.) όπως στο πρόγραμμα / Τετάρτη --- συμπληρωματικό μάθημα (Ζ εξάμηνο), αιθ. Α1, 18.00-21.00 / Πέμπτη --- συμπληρωματικό μάθημα (E εξάμηνο), αιθ. Α1, 18.00-21.00

(Οι φοιτητές επίσης παραπέμπονται στο e-class για ενημέρωση σχετικά με μεταφράσεις που πρέπει να ετοιμάσουν για εκείνες τις ημερομηνίες)
O Διδάσκων,
Π. Νικολάου
Μέσω γραμματείας