ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ XAΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

Ημερομηνίες ισχύος: 
Τρίτη, Δεκέμβριος 19, 2017 - 12:30
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Το ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης του ΑΠΘ σε συνεργασία με επαγγελματικές ενώσεις μεταφραστών και φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταφραστών, μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, πραγματοποιούν έρευνα για τη χαρτογράφηση του μεταφραστικού χώρου στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στόχος της έρευνας είναι η βελτίωση των συνθηκών στα μεταφραστικά επαγγέλματα. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε:
(1) επαγγελματίες μεταφραστές με έδρα την Ελλάδα ή την Κύπρο,
(2) ελληνόφωνους μεταφραστές με έδρα το εξωτερικό και
(3) ιδιοκτήτες μεταφραστικών εταιρειών με έδρα την Ελλάδα ή την Κύπρο και εκπροσώπους των μεταφραστικών υπηρεσιών της ελληνικής ή κυπριακής δημόσιας διοίκησης.
Εάν ανήκετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, παρακαλείστε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο: https://goo.gl/jp4Rsf.

Ο Πρόεδρος
Αν. Καθηγητής
Γ. Μιχαλακόπουλος
Μέσω Γραμματείας