ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 'Λογ. Μτφ. Ε' του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
07/12/2017

Ο κ. Νικολάου θα αναπληρώσει το μάθημα 'Λογοτεχνική Μετάφραση –Αγγλικά' (5ο εξ.) της Τρίτης 5/12 την Τετάρτη 13/12, ώρες 6-9, αίθουσα Α1.
O Διδάσκων
Π. Νικολάου
Μέσω Γραμματείας