Αναπλήρωση μαθήματος Γενική Γλωσσολογία και μετάφραση Ι

Διάστημα ισχύος: 
06/12/2017 to 08/12/2017

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 4μμ θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση Ι στην αίθουσα Α3.
Η Διδάσκουσα
Μ. Τσίγκου
Μέσω Γραμματείας