ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. Π. ΚΕΛΑΝΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διάστημα ισχύος: 
11/12/2017

Την Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00-20.00 στην αίθουσα Ι1 θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα για τη "Διδακτική της Μετάφρασης" στο ΠΜΣ.

Ο Διδάσκων
Π. Κελάνδριας
Μέσω Γραμματείας