ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. Π. Νικολάου

Διάστημα ισχύος: 
05/12/2017

Ανακοινώνεται ότι αναβάλλονται τα σημερινά μαθήματα05ης/12/2017 του κ. Π. Νικολάου 09:00-13:00 λογω ασθενείας.
Ο Διδάσκων
Π. Νικολάου
Μέσω Γραμματείας