ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Διάστημα ισχύος: 
04/12/2017

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για επιτηρητές για τις εξετάσεις του κπγ Περιόδου Δεκεμβρίου 2017.
Μέσω Γραμματείας.

Συνημμένα αρχεία: