ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Balancing Innovation and Tradition in Science editing. 14th General Assembly and Conference , The Law School, University fo Bucharest, Romania, 8-10 June 2018

Διάστημα ισχύος: 
Δευ, 04/12/2017 - 10:00

Ανακοίνωση Συνεδρίου Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου. Για Πληροφορίες:secretary@ease.org.uk

Συνημμένα αρχεία: