Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου 2018

Διάστημα ισχύος: 
01/12/2017

To Iταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο προκηρύσσει Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης για τη μετάφραση έργων από την ιταλική στην ελληνική γλώσσα.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το σχετικό Δελτίο Τύπου και το κείμενο της Προκήρυξης των Βραβείων με την παράκληση για τη μεγαλύτερη διάδοση σε πιθανούς ενδιαφερόμενους.

Iταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

Πατησίων 47

104 33 Αθήνα

Τηλ.: 210 5242646

Φαξ: 210 5242714

www.iicatene.esteri.it

Συνημμένα αρχεία: