ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΑΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Διάστημα ισχύος: 
01/12/2017

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι την ερχόμενη Δευτέρα 4-12-2017 δεν θα πραγματοποιηθεί μάθημα, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε Συνέδριο. [το μάθημα έχει ήδη συμπληρωθεί]

Ο διδάσκων
Γ. Λαζαράτος
Mέσω Γραμματείας