Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Επιχειρούμε Έξω»

Διάστημα ισχύος: 
01/12/2017

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας για τη νέα δράση «Επιχειρούμε Έξω» (ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020) της Ειδικής Γραμματείας ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνημμένο θα βρείτε e-banner και παρακαλούμε για την ανάρτησή του στον ιστότοπό σας. Το e-banner θα οδηγεί στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32&cs=

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 08.01.18. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια, οδηγίες, ή ειδική τροποποίηση για τις ανάγκες σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλώντας στο Γραφείο Πληροφόρησης στο 801 11 36 300 (από σταθερό με αστική χρέωση) από τις 8:00 πμ έως τις 7:00 μμ.

Με εκτίμηση

Γραφείο Πληροφόρησης EYΔ ΕΠΑνΕΚ

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Λ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

T - 801 11 36 300

www.antagonistikotita.gr

infoepan@mou.gr