Επίσημη σελίδα του Τμήματος στο Facebook

Διάστημα ισχύος: 
14/11/2017

Σας γνωστοποιούμε ότι έγινε η επίσημη έναρξη της σελίδας στο Facebook για το Τμήμα μας.

Μπορείτε να δείτε τη σελίδα εδώ.

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι οποιαδήποτε άλλη σελίδα που φέρει την ονομασία του Τμήματος είναι ανεπίσημη.