Επιτηρητές Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β΄ περιόδου Δεκεμβρίου 2017

Διάστημα ισχύος: 
14/11/2017 to 22/12/2017

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για τυχόν ενδιαφερόμενους για επιτηρητές για το κπγ περιόδου Δεκεμβρίου 2017.
Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ