Αλλαγή ημέρας διεξαγωγής του μαθήματος "Τεχνικές προφορικού λόγου"

Διάστημα ισχύος: 
13/11/2017

Το μάθημα "Τεχνικές προφορικού λόγου" της Ειδίκευσης Διερμηνείας θα γίνεται στο εξής την Τετάρτη 1.30-3.30μμ. στο γραφείο της διδάσκουσας.
Μ. Τσίγκου
Μέσω Γραμματείας