Αλλαγή ημέρας διεξαγωγής του μαθήματος "Τεχνικές προφορικού λόγου"

Ημερομηνίες ισχύος: 
Δευτέρα, Νοέμβριος 13, 2017 - 10:30
Αφορά ειδίκευση/εις: 
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Το μάθημα "Τεχνικές προφορικού λόγου" της Ειδίκευσης Διερμηνείας θα γίνεται στο εξής την Τετάρτη 1.30-3.30μμ. στο γραφείο της διδάσκουσας.
Μ. Τσίγκου
Μέσω Γραμματείας