ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 2017-2018 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ημερομηνίες ισχύος: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 10, 2017 - 14:15 to Παρασκευή, Φεβρουάριος 9, 2018 - 23:30
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση της Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για τους δικαιούχους σίτισης του Τμήματός μας.
Μέσω Γραμματείας

Συνημμένα αρχεία: