ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 2017-2018 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Διάστημα ισχύος: 
10/11/2017 to 09/02/2018

Επισυνάπτεται ανακοίνωση της Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για τους δικαιούχους σίτισης του Τμήματός μας.
Μέσω Γραμματείας