ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΡΩΪΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ. Σ. Λίβα

Διάστημα ισχύος: 
08/11/2017 to 09/11/2017

Το πρωινό μάθημα του k. Σωτήρη Λίβα θα αναβληθεί λόγω έκτακτης νομικής υποχρέωσης.
O Διδάσκων
Σ. Λίβας
Μέσω Γραμματείας