Γλώσσα Πολύτροπος

Η Γλώσσα Πολύτροπος είναι το περιοδικό που εκδίδει το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας από το 1997. Περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα, λογοτεχνικά κείμενα, μεταφράσεις λογοτεχνικών κειμένων και κειμένων κυρίως πολιτικού, νομικού και φιλοσοφικού περιεχομένου. Οι συντάκτες του είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού και φοιτητές του Τμήματος αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες, συγγραφείς και δόκιμοι μεταφραστές. Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και την τελική έγκριση των προς δημοσίευση κειμένων και αποτελείται από διδάσκοντες του Τμήματος.