ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. Σ. Γ. Κεραμίδα

Ημερομηνίες ισχύος: 
Πέμπτη, Οκτώβριος 12, 2017 - 10:45
Κείμενο ανακοίνωσης: 

"Τα σημερινά μαθήματα του κ. Κεραμίδα αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν
σε συνεννόηση με τους φοιτητές."

Σ.Γ.Κ.
Μέσω Γραμματείας