ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. Σ. Γ. Κεραμίδα

Διάστημα ισχύος: 
Πέμ, 12/10/2017 - 10:45

"Τα σημερινά μαθήματα του κ. Κεραμίδα αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν
σε συνεννόηση με τους φοιτητές."

Σ.Γ.Κ.
Μέσω Γραμματείας