Μαθήματα Γενικής Μετάφρασης EL-EN III και Τεχνικής Μετάφρασης EN-EL Ι, EN-EL ΙΙΙΙ, EL-EN Ι, EL-EN ΙΙΙ.

Διάστημα ισχύος: 
Τρί, 10/10/2017 - 11:00

Κατά την ερχόμενη εβδομάδα το πρόγραμμα μαθημάτων του κ. Κεραμίδα θα διαμορφωθεί ως εξής:

Τρίτη 17/10 14:00-16:00 Ι3 (συμπλ.) ΓΕΝ. ΜΤΦΡ. EL-EN IΙΙ
Τρίτη 17/10 16:00-18:00 Ι3 (συμπλ.) ΤΕΧΝ. ΜΤΦΡ. EL-EN ΙΙΙ

Τετάρτη 18/10 11:00-13:00 Α3 (συμπλ.) ΤΕΧΝ. ΜΤΦΡ. EN-EL ΙΙΙ
Τετάρτη 18/10 13:00-15:00 Α3 (συμπλ.) ΤΕΧΝ. ΜΤΦΡ. EL-EN Ι

Πέμπτη 18/10 15:00-17:00 Ι3 (κανον.) ΓΕΝ. ΜΤΦΡ. EL-EN IΙΙ
Πέμπτη 19/10 17:00-19:00 Α3 (κανον.) ΤΕΧΝ. ΜΤΦΡ. EN-EL ΙΙΙ
Πέμπτη 19/10 19:00-21:00 Α3 (κανον.) ΤΕΧΝ. ΜΤΦΡ. EL-EN ΙΙΙ

Παρασκευή 20/10 09:00-11:00 Ι3 (κανον.) ΤΕΧΝ. ΜΤΦΡ. EN-EL Ι
Παρασκευή 20/10 11:00-13:00 Ι3 (κανον.) ΤΕΧΝ. ΜΤΦΡ. EL-EN Ι

Ο Διδάσκων
Σ.Γ.Κεραμίδας
Μέσω Γραμματείας