ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι" ΜΕ ΤΟΝ Κ. Π. ΚΕΛΑΝΔΡΙΑ

Ημερομηνίες ισχύος: 
Τρίτη, Οκτώβριος 10, 2017 - 09:45
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Συμπληρωματικό μάθημα "Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι" του Α' εξαμήνου την Παρασκευή 13.10.2017 και ώρα 16.00-18.00 στο Αμφιθέατρο 1 του κτιρίου ΤΙ-ΤΑΒΜ.